Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

4.1.7.1

Bedrag (€ mln, cumulatief) dat is beschikt binnen EU subsidieprogramma's (Kansen voor WestII, POP3, Interreg en overige) in de periode 2014-2023 (de Europese begrotingsperiode loopt van 2014 tot 2020, projectgeld mag t/m 2023 uitgegeven worden)

-

55,3

75,5

93

PM

ga terug