Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

0

-1,354

-410

-1,764

0

0

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

-219

-219

0

-219

0

0

0

0

PR 1 Risicoreservering Grevelingen

-5,000

-5,000

0

-5,000

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

0

226

299

525

600

600

260

0

PR 1 Decentralisatieakkoord natuur

0

1,500

0

1,500

0

0

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

0

0

0

0

580

940

0

0

PR 3 IRP Goeree-Overflakkee

0

74

0

74

0

0

0

0

Saldo reserves

5,219

4,773

-111

4,883

-1,180

-1,540

-260

0

ga terug