Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.2.a

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

geen meting

geen meting

4

4

ga terug