Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Mobiliteit

-8,529

-7,379

-4,000

-11,379

200

-1,335

-1,100

-1,100

PR 2 Risicoreserve Revolverend Verenfonds

-1,200

-1,200

0

-1,200

0

0

0

0

PR 2 HOV Net Zuid-Holland Noord

5,377

5,377

0

5,377

0

0

0

0

PR 2 Mobiliteit

0

-2,038

4,000

1,962

20,849

2,083

3,441

9,363

Saldo reserves

4,352

5,240

0

5,240

-21,049

-748

-2,341

-8,263

ga terug