Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.2.a

Aantal instappers in de busconcessies (totaal)

31,9 mln

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

2.2.b

Aantal reizigerskilometers in de busconcessies (totaal)

306,4 mln

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

2.2.c

Aantal instappers R-net lijnen

4,5 mln

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.2.d

Aantal reizigerskilometers R-net lijnen

63,0 mln

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.2.e

Aantal instappers spoordiensten

3,0 mln

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.2.f

Aantal reizigerskilometers spoordiensten

42,0 mln

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.2.g

Aantal instappers Waterbus

1,5 mln

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.2.h

Waardering Openbaar Vervoer obv Klantenbarometer

7,5

≥ landelijk gemiddelde 2019

≥ landelijk gemiddelde 2020

≥ landelijk gemiddelde 2021

≥ landelijk gemiddelde 2022

2.2.i

Waardering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer obv klantenbarometer

7,7

≥ landelijk gemiddelde 2019

≥ landelijk gemiddelde 2020

≥ landelijk gemiddelde 2021

≥ landelijk gemiddelde 2022

2.2.k

Bezettingsgraad fietsenstallingen bij OV-haltes

79,7%

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

2.2.l

Bezettingsgraad P&R-plaatsen bij OV-haltes

68,2%

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

≥ nulmeting

ga terug