Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

-2,300

-4,118

162

-3,956

-1,400

-1,400

0

0

PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

498

498

0

498

0

0

0

0

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

5,650

7,572

-1,755

5,817

7,937

1,450

50

0

Saldo reserves

-3,848

-3,952

-1,593

-2,358

-6,537

-50

-50

0

ga terug