Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.6.a

Percentage bestemmingsplannen cultureel erfgoed zonder zienswijze

80

80

80

80

80

3.6.b

Aantal omwentelingen Zuid-Hollandse molens

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

3.6.c

Aantal bezoekers iconen erfgoedlijnen

595.000

650.000

650.000

650.000

650.000

3.6.d

Waardering bezoekers iconen erfgoedlijnen

8

8

8

8

8

3.6.e

Aantal vrijwilligersuren erfgoedlijnen

17.300

20.000

20.000

20.000

20.000

3.6.f

Aantal bezoekers website geschiedenis van Zuid-Holland.nl

92.000

100.000

100.000

100.000

100.000

3.6.g

Aantal bezoekers Archeologiehuis

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

3.6.h

Waardering bezoekers Archeologiehuis

8

8

8

8

8

3.6.i

Aantal bruiklenen Archeologisch Depot

38

40

40

40

40

ga terug