Najaarsnota 2019

Overzichten en Middelen

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

AR Algemene reserve

-73,684

-77,989

-22,245

-100,234

-79,557

-80,118

-75,822

-61,791

PR 1 Apparaatslasten DLG

-3,250

-3,250

0

-3,250

-3,250

-1,090

0

0

PR OMO Alertheidsbudget

0

0

-35

-35

0

0

0

0

PR OMO Begrotingssaldo 2024-2031

-69,354

-69,354

0

-69,354

0

0

0

0

AR Algemene reserve

74,613

98,069

3,088

101,158

71,914

45,755

38,736

19,853

PR 1 Luchtkwaliteit (NSL)

0

0

1,479

1,479

0

0

0

0

PR 1 Vlietland

0

0

106

106

0

0

0

0

PR 1 Apparaatslasten DLG

3,398

3,398

0

3,398

3,398

0

0

0

PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid

0

0

192

192

0

0

0

0

PR 2 1%-regeling Kunst

0

0

172

172

0

0

0

0

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

0

0

17,500

17,500

0

0

0

0

PR 1 Kosten/risico bestuursdwang OD's

0

0

421

421

0

0

0

0

PR 3 Mitigatie/Energie

0

0

100

100

0

0

0

0

PR 3 Overcommittering OP-West

1,400

1,400

5

1,405

0

0

0

0

PR OMO Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

2,473

0

2,473

0

0

0

0

PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.

75,687

75,687

896

76,582

0

0

0

0

PR OMO Alertheidsbudget

2,735

2,735

0

2,735

0

0

0

0

PR OMO Begrotingssaldo 2024-2031

0

0

0

0

0

0

0

5,000

PR OMO Frictiekosten algemeen

0

0

126

126

0

0

0

0

PR OMO Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

1,483

1,483

0

1,483

109

0

0

0

Saldo reserves

-13,027

-34,651

1,804

-36,455

7,387

35,453

37,086

36,938

ga terug