Najaarsnota 2019

Overzichten en Middelen

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

5.1.a

Weerstandsvermogen (>2.0)

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

ga terug