Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.5.a

Barometer Duurzame landbouw

Zie voor indicator onderstaan-de weergave

Zie voor indicator onderstaan-de weergave

Zie voor indicator onderstaan-de weergave

Zie voor indicator onderstaan-de weergave

Toelichting effectindicatoren

De Barometer toont de duurzaamheidsprestaties per jaar. De voor u liggende Barometer geeft de prestaties van het jaar 2017 (vlakken) ten opzichte van de referentie (de dikgedrukte lijn) weer. Deze referentie wordt gevormd door het meerjaarsgemiddelde van de periode 2010-2015. Deze effectindicator is afzonderlijk uitgewerkt voor de melkrundveehouderij en de akkerbouw. Dit zijn in Zuid-Holland de belangrijkste sectoren binnen de grondgebonden landbouw.
De Barometer gaat over de duurzaamheidsprestaties van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland en omvat een groot aantal people-, planet- en profit-thema’s (8 voor de akkerbouw en 10 voor de melkrundveehouderij).

Zie voor de volledige rapportage https://doi.org/10.18174/472264

oaje = onbetaalde arbeidsjaareenheid

Akkerbouw

Melk rundveehouderij

ga terug