Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

-190

-190

0

-190

0

0

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

-997

-997

0

-997

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

2,303

4,236

75

4,311

3,238

2,696

1,401

1,255

PR 1 Sanering glastuinbouw

244

244

0

244

0

0

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

0

844

0

844

1,634

2,036

0

0

Saldo reserves

-1,360

-4,138

75

-4,213

-4,872

-4,732

-1,401

-1,255

ga terug