Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.6.a

Aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

653.000

< nulmeting

< nulmeting

< nulmeting

< nulmeting

1.6.b

Aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten dat is verantwoord (als percentage van het totaal aantal blootgestelden)

27%

81%

84%

87%

90%

1.6.c

Aantal blootgestelden boven de grenswaarde stikstofdioxide (NO2)

81.000

0

0

0

0

1.6.d

Aantal geluidgehinderden langs de provinciale wegen boven de 55 dB

9.800

7800

7700

7600

7500

ga terug