Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.1.a

Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire clusters

-2,0

0,1

In ontwikkeling

In ontwikkeling

In ontwikkeling

3.1.b

Procentuele groei BRP (BBV)

PM

PM

PM

PM

PM

3.1.c

Procentuele werkgelegenheid (BBV)

PM

PM

PM

PM

PM

ga terug