Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO

0

0

-400

-400

0

0

0

0

PR 3 Regionale netwerken topsectoren

0

-803

30

-773

0

0

0

0

PR 3 Versterking economie

0

-4,600

-2,500

-7,100

-2,500

0

0

0

PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect

0

-6,000

-831

-6,831

0

0

0

0

PR 3 Risicoreserve Regmed XB

-1,200

-1,200

0

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

PR 3 Bedrijventerreinen

500

500

0

500

0

0

0

0

PR 3 Overcommittering OP-West

0

0

0

0

1,650

1,650

0

0

PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO

4,500

3,650

0

3,650

3,000

1,580

1,480

2,350

PR 3 Regionale netwerken topsectoren

860

600

0

600

1,257

822

223

0

PR 3 Versterking economie

5,868

5,439

-2,002

3,437

6,417

7,257

6,270

2,426

PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect

5,700

5,932

-2,289

3,643

10,390

3,000

0

0

PR 3 Risicoreserve Regmed XB

425

425

-50

375

75

75

75

75

Saldo reserves

-16,653

-3,943

-8,042

4,099

-19,089

-13,184

-6,848

-3,651

ga terug