Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.5.a

Aantal gemeenten dat in het kader van de rapportage Interbestuurlijk toezicht op het domein huisvesting vergunninghouders rood scoort

0

0

0

0

0

3.5.b

Leegstandspercentage kantoren in Zuid-Holland mag niet oplopen t.o.v. het leegstandspercentage kantoren in Nederland

1,7%

≤1,7%

≤1,7%

≤1,7%

≤1,7%

ga terug