Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.4.6.1

Jaarlijkse groei van het aantal ha grond die voor NNN beschikbaar is ten opzichte van de opgave

200

466

338

85

1.4.6.2

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

381

639

1630

100

1.4.6.3

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476 (2014)

66 (0%)

381 (1%)

639 (2%)

1630 (6%)

1.4.6.4

Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen ten opzichte van de opgave

2

7

8

10

ga terug