Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

0

-4,077

705

-3,372

0

-1,090

0

0

PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur

-11,278

-11,278

0

-11,278

-4,138

-2,590

-1,199

-1,303

PR 1 NatuurNetwerk Nederland

-94,667

-94,667

0

-94,667

-1,367

-1,367

-1,367

-5,767

PR 1 IODS

0

0

-705

-705

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

36,023

36,023

5,544

41,567

4,192

3,614

641

4,401

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

1,225

1,680

0

1,680

0

0

0

0

PR 1 Decentralisatieakkoord natuur

64,077

65,643

0

65,643

0

0

0

0

PR 1 Apparaatslasten DLG

0

0

0

0

0

1,090

0

0

PR 1 Natuurcompensatie

36

1,036

0

1,036

36

36

36

36

PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur

20,684

18,842

-4,974

13,868

32,196

24,409

9,547

5,454

PR 1 NatuurNetwerk Nederland

7,505

8,005

-3,957

4,048

14,689

35,380

2,066

3,470

PR 2 1%-regeling Kunst

13

13

-13

0

0

0

0

0

PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

184

160

0

160

230

230

77

819

PR 1 IODS

3,823

2,056

-840

1,215

3,548

0

0

0

Saldo reserves

-27,626

-23,437

4,241

-19,196

-49,387

-59,713

-9,801

-7,110

ga terug