Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.5.2.1

Samenwerkingsverband Platforrm Duurzame Landbouw

Ja

Ja

Ja

Ja

PM

1.5.2.2

Samenwerkingsverband Kennis- en Ontwikkelprogramma

Ja

Ja

Ja

Ja

PM

1.5.2.3

Het aantal samenwerkingen met andere netwerkorganisaties

0

PM

PM

PM

PM

ga terug