Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Reserve UPG 40

-997

-997

0

-997

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

470

505

150

655

945

799

730

1,053

PR 1 Reserve UPG 40

0

581

0

581

1,359

1,595

0

0

Saldo reserves

528

-88

-150

-238

-2,304

-2,394

-730

-1,053

ga terug