Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.6.2.1

Aantal EV-knelpunten (=som bestaand - opgelost + nieuw)

33

13

10

10

10

ga terug