Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Omgevingsveiligheid

-10,264

-10,264

0

-10,264

0

0

0

0

PR 1 Omgevingsveiligheid

4,000

10,264

0

10,264

5,987

0

0

0

Saldo reserves

6,264

0

0

0

-5,987

0

0

0

ga terug