Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.1.2.1

Percentage volgens programmering afgeronde onderhoudsprojecten

83%

85%

85%

85%

85%

ga terug