Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Bereikbaarheid

-1,000

-1,000

0

-1,000

0

0

0

0

PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud

1,000

1,000

0

1,000

12,000

0

0

0

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

200

200

0

200

0

0

0

0

PR 2 Bereikbaarheid

2,930

9,107

-2,930

6,178

0

7,420

1,469

0

PR 1 IODS

1,000

1,000

0

1,000

0

0

0

0

Saldo reserves

-4,130

-10,307

2,930

-7,378

-12,000

-7,420

-1,469

0

ga terug