Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.1.4.1.a

Percentage wegenprojecten PZI binnen planning

92%

75%

75%

75%

75%

2.1.4.1.b

Percentage vaarwegen projecten PZI binnen planning

100%

75%

75%

75%

75%

2.1.4.1.c

Percentage fietsprojecten PZI binnen planning

89%

75%

75%

75%

75%

2.1.4.1.d

Percentage verkeersveiligheidsprojecten PZI binnen planning

57%

75%

75%

75%

PM

2.1.4.2.a

Percentage wegenprojecten PZI binnen budget

100%

85%

85%

85%

85%

2.1.4.2.b

Percentage vaarwegen projecten PZI binnen budget

100%

85%

85%

85%

85%

2.1.4.2.c

Percentage fietsprojecten PZI binnen budget

94%

85%

85%

85%

85%

2.1.4.2.d

Percentage verkeersveiligheidsprojecten PZI binnen budget

100%

85%

85%

85%

PM

2.1.4.3.a

Aantal scholen met certificaat School op Seef

148

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.1.4.3.b

Aantal deelgenomen scholen aan Totally Traffic

120

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

ga terug