Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

-5,490

-5,490

0

-5,490

-3,836

-2,936

-2,776

-926

PR 2 Bereikbaarheid

-11,046

-11,087

-2,660

-13,747

-5,946

-6,156

-6,156

-556

PR 2 Mobiliteit

-1,929

-1,929

0

-1,929

-1,929

0

0

0

PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud

-20,000

-20,000

2,930

-17,070

-34,454

-8,475

0

0

PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI

4,400

2,215

0

2,215

6,622

600

600

600

PR 2 Bereikbaarheid

366

3,281

788

4,069

730

3,760

2,150

1,600

PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud

0

0

0

0

0

0

18,000

7,000

Saldo reserves

33,698

33,010

-1,057

31,953

38,813

13,207

-11,819

-7,719

ga terug