Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.2.2.1

Index OV-tarief bus versus index inflatiecijfer

1,14% / 1,25%

OV-tarief ≤ Inflatie

OV-tarief ≤ Inflatie

OV-tarief ≤ Inflatie

OV-tarief ≤ Inflatie

2.2.2.2

Index OV tarief trein versus index inflatiecijfer

2,08% / 1,25%

OV-tarief ≤ inflatie

OV-tarief ≤ inflatie

OV-tarief ≤ inflatie

OV-tarief ≤ inflatie

2.2.2.3

Index OV-tarief Waterbus versus index inflatiecijfer

1,14% / 1,25%

OV-tarief ≤ inflatie

OV-tarief ≤ inflatie

OV-tarief ≤ inflatie

OV-tarief ≤ inflatie

ga terug