Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Mobiliteit

-8,529

-7,729

-4,000

-11,729

-500

-1,735

-1,500

-1,500

PR 2 Mobiliteit

0

-2,038

4,000

1,962

5,849

2,083

3,441

9,363

Saldo reserves

8,529

9,767

0

9,767

-5,349

-348

-1,941

-7,863

ga terug