Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.2.3.1

Percentage R-net projecten PZI binnen planning

87%

100%

100%

100%

100%

2.2.3.2

Percentage R-net projecten binnen budget

92%

100%

100%

100%

100%

ga terug