Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Risicoreserve Revolverend Verenfonds

-1,200

-1,200

0

-1,200

0

0

0

0

PR 2 HOV Net Zuid-Holland Noord

5,377

5,377

0

5,377

0

0

0

0

Saldo reserves

-4,177

-4,177

0

-4,177

0

0

0

0

ga terug