Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

2.2.4.1

Capaciteit fietsenstallingen bij OV-haltes

31.370

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

2.2.4.2

Capaciteit P&R-plaatsenbij OV-haltes

3.041

≥ 2018

≥ 2019

≥ 2020

≥ 2021

ga terug