Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 2 Mobiliteit

0

350

0

350

700

400

400

400

PR 2 Mobiliteit

0

0

0

0

15,000

0

0

0

Saldo reserves

0

-350

0

-350

-15,700

-400

-400

-400

ga terug