Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.1.1.1

Aantal kennisintensieve MKB'ers uit topsectoren ondersteund

90

175

175

175

175

3.1.1.2

Aantal triple helix-netwerken ondersteund gericht op Kennis en Innovatie, de Greenports en het Haven Industrieel Complex

8

5

5

5

5

3.1.1.3

InnovationQuarter ondersteund met kapitaal en middelen voor de uitvoering van Business Development en Marketing

11 mln

2,2 mln

2,2 mln

2,2 mln

2,2 mln

ga terug