Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Taak 3.1.1 Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

Taak 3.1.1 Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug