Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.5.5.1

Door de provincie aanvaarde regionale kantorenvisies

0

4

4

4

4

3.5.5.2

Aantal hectare opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

N.v.t.

10 ha

10 ha

10 ha

10 ha

ga terug