Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.6.2.1

Aantal gesubsidieerde restauraties rijksmonumenten

15

20

20

20

20

3.6.2.2

Aantal maatadviezen herbestemming

7

8

8

8

8

3.6.2.3

Percentage aangevraagde onderhoudssubsidies molens

95

98

98

98

98

3.6.2.4

Groenbeheerplannen bij molenbiotopen: percentage weggewerkte achterstand

32

40

42

42

42

3.6.2.5

Restauratievolume (BBV)

15

13

12

11,5

PM

ga terug