Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

-1,400

-1,400

-475

-1,875

-1,400

-1,400

0

0

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

1,700

4,769

-355

4,413

2,961

1,400

0

0

Saldo reserves

-300

-3,369

831

-2,538

-1,561

0

0

0

ga terug