Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

4.1.2.1

Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht, percentage gemeenten met score 0-2 keer 'groen'

20

5

0

0

0

4.1.2.2

Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 3-4 keer 'groen'

75

20

10

0

0

4.1.2.3

Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 5-6 keer 'groen'

5

75

90

100% (=60 gemeenten)

100

ga terug