Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.1.2 Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

Taak 4.1.2 Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug