Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

4.1.8.1

Positie PZH in door BZK uitgevoerde benchmark onder provincies op het gebied van transparantie en openheid

3e

1e

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ga terug