Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

-500

-500

0

-500

0

0

0

0

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

0

500

-400

100

150

150

100

0

Saldo reserves

500

0

400

400

-150

-150

-100

0

ga terug