Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.1.2 Stimuleren van klimaatadaptatie

Taak 1.1.2 Stimuleren van klimaatadaptatie

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug