Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS

0

-796

0

-796

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

600

600

810

1,410

600

0

0

0

PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS

500

500

-500

0

1,244

985

1,742

1,855

Saldo reserves

-1,100

-304

-310

-614

-1,844

-985

-1,742

-1,855

ga terug