Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

-190

-190

0

-190

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

600

600

-150

450

0

0

0

0

Saldo reserves

-410

-410

150

-260

0

0

0

0

ga terug