Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.5.3.1

Jaarlijks aantal agrarische bedrijven met verbeterde kavelstructuur door middel van Uitvoeringsregeling Groen

47

47

47

0

PM

ga terug