Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Mitigatie/Energie

-2,300

-2,300

0

-2,300

0

0

0

0

PR 3 Risicoreserve Energiefonds

-9,125

-22,975

0

-22,975

-5,800

-1,800

0

0

PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

-2,700

-2,700

0

-2,700

-2,600

0

0

0

PR 3 2019 DP Verduurzaming Industrie

0

0

-2,200

-2,200

0

0

0

0

PR 3 Mitigatie/Energie

1,600

1,600

0

1,600

343

0

1,000

0

PR 3 Greendeal Zonnepanelen-asbest

300

300

0

300

0

0

0

0

PR 3 Versterking economie

170

170

0

170

250

0

0

0

PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

2,278

2,278

0

2,278

2,434

1,011

0

0

PR 3 2019 DP Verduurzaming Industrie

0

0

0

0

2,200

0

0

0

Saldo reserves

9,777

23,627

2,200

25,827

3,172

789

-1,000

0

ga terug