Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.2.1.1

Opgesteld vermogen windenergie op land (MW)

250

510

650

735.5

735.5

3.2.1.2

Hoeveelheid geleverde windenergie op land (PJ)

1.9

4.3

5.6

6.3

6.7

3.2.1.3

Hoeveelheid geleverde warmte (geo, rest en Warmte-Koude Opslag (WKO)) in PJ

3

18

20

24

28

3.2.1.4

Vermeden kton CO2 per jaar door inzet warmte participatiefonds

0

0

0

>0

135

ga terug