Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

-900

-2,718

638

-2,081

0

0

0

0

PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

498

498

0

498

0

0

0

0

PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

3,900

2,753

-1,400

1,353

4,926

0

0

0

Saldo reserves

-3,498

-533

762

230

-4,926

0

0

0

ga terug