Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.1.1 Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

Taak 4.1.1 Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug