Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten

1,545

2,376

0

2,376

678

0

0

0

Saldo reserves

-1,545

-2,376

0

-2,376

-678

0

0

0

ga terug