Najaarsnota 2019

Financieel beeld

Ontwikkeling Algemene reserve

Ontwikkeling Algemene reserve

(bedragen x € 1 mln)

2019

2020

2021

2022

2023

Beginstand jaar

80.8

92.8

100.4

134.8

171.9

Af/bij: mutaties eerdere P&C producten

-7.1

21.5

36.8

41.2

48.8

Af/bij: Totaal NJN 2019

19.2

-13.9

-2.4

-4.1

-6.8

Buffer weerstandvermogen

-30.0

-30.0

-30.0

-30.0

-30.0

Vrije ruimte cumulatief (incidenteel)

62.8

70.4

104.8

141.9

183.8

Toelichting:
Door de toevoeging aan de algemene reserve in 2019 van € 19,2 mln bij NJN neemt de algemene reserve in omvang toe. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van € 62,8 mln incidenteel in 2019.